srpski english
Savremena poslovna edukacija

Sprovođenje LEAN i KAIZEN metodologije poboljšanja poslovanjaoptimizacija-poslovanja

Da li želite da unapredite poslovanje i lako sprovedete promene?


KAIZEN i LEAN su izvanredni alati za poboljšanje poslovanja (povećanje prihoda i smanjenje troškova) da vaši zaposleni uvide neophodnost stalnog poboljšanjazasto-poslovna-znanja

Rezultat ovog programa je uspešno sprovođenja LEAN i KAIZEN metodologije i uviđanje neophodnosti kontinuiranog poboljšanja (da se troši manje a postiže više)


Šta radimo?
 1. Korak - 1 dan - Izvršićemo ispitivanje vašeg trenutnog stanja kroz razgovore i upitnike i pripremiti plan rada
 2. Korak - 1 dan - Ustanovičemo trenutno stanje vašeg poslovanja (kreiraćemo trenutnu mapu toka vrednosti za kupce)
 3. Korak - 1 dan - Utvrdićemo željeno stanje, put ka optimizovanom poslovanju (kreiraćemo željenu mapu toka vrednosti za kupce)
 4. Korak - 1 dan - Ustanovićemo šta i kako da radimo da ostvarimo željeno stanje (analiziraćemo mape toka vrednosti i predložiti poboljšanja)
 5. Korak - 3 dana - Sprovešćemo inicijalne obuke zaposlenih i planiranje akcija optimizacije i upravljanja promenama (LEAN i KAIZEN radionice)
 6. Korak - 1 dan - Ispitaćemo rezultate sprovedenih akcija i evaluaciju uspešnosti unapređenja i optimizacije poslovnih procesa )
 7. Korak - 2 dana - Sprovešćemo dodatne obuke (LEAN i KAIZEN radionice) i optimizaciju uspešnosti programa obuka (reinforcement training)
 8. Korak - 1 dan - Ustanovićemo konačne rezultate programa i pripremiti izveštaj o uspešnosti programa optimizacije poslovanja
 9. Korak - 1 dan - Sprovešćemo finalnu radionicu na kojoj ćemo predstaviti konačne preporuke i osnažiti potrebu za sprovođenje promena

Šta je LEAN six sigma? Šta je KAIZEN? Kako neprestano poboljšavati poslovanje?


Sadržaj treninga i LEAN i KAIZEN radionica:
 • Da li želite više?
 • Šta je LEAN?
 • Šta znači LEAN orijentacija?
 • Kakva je LEAN organizacija?
 • Šta je LEAN Six Sigma?
 • Šta predstavlja vrednost za kupca?
 • VEŽBA - šta dodaje vrednost za vašeg kupca?
 • Koje aktivnosti dodaju vrednost za kupca?
 • Koje štetne aktivnosti ne dodaju vrednost za kupca?
 • Zašto se moraju iskoreniti štetne aktivnosti?
 • VEŽBA - koje aktivnosti dodaju vrednost za kupca?
 • Šta je mapa toka vrednosti za kupce?
 • Koji su elementi mape toka vrednosti?
 • Koji su elementi tabele rezultata toka vrednosti?
 • Kako se kreira mapa toka vrednosti za kupca?
 • VEŽBA - kreirajte mapu toka vrednosti
 • Kako se analiziraju mape toka vrednosti?
 • VEŽBA - analizirajte mapu toka vrednosti
 • Kako se sprovode unapređenja poslovanja?
 • Šta je KAIZEN?
 • Kako se KAIZEN primenjuje u praksi?
 • Kako se KAIZEN koristi u upravljanju promenama?
 • VEŽBA - uspešno upravljanje promenama i KAIZEN
 • Šta je rezultat primene KAIZEN-a?
 • Šta je inoviranje?
 • Kako se stimuliše inoviranje?
 • Šta su radikalne i postepene inovacije?
 • VEŽBA - kako do novih profitabilnih ideja?
 • Zašto je važno kontinuirano unapređivanje?
 • Kako se sprovodi KAIZEN u unapređenjima?
 • Šta je KAIZEN radionica?
 • Kako se izvodi KAIZEN radionica?
 • VEŽBA - sprovedite KAIZEN radionicu
Ukupno trajanje programa optimizacije je 12 radnih dana sa klijentom (2 konsultanta)
Cena izvođenja je 4800 € za 12 radnih dana (12 dana X 2 konsultanta X 200 €/danu)


Pozovite nas da vam pokažemo kako radimo: +381 63 60 80 26


Treneri - konsultanti:
      Miodrag Kostić - Direktor ’VEZA’ d.o.o.
      Rade Nikolić - Direktor ’Kreativne Inovacije’ d.o.o.
      Daniel Tavčioski - Direktor ’KAKO’ d.o.o.
      Aleksandra Hristov - Direktor ’Hristov Consulting’ d.o.o.
      Marko Burazor - Direktor ’BCAgency’

Treninge i konsalting sprovođenja LEAN i KAIZEN metodologije izvodimo sa dva trenera-konsultanta prisutna i aktivna svo vreme programa, što izvođenje (omogućava veću posvećenost polaznicima), a posebno cenu (za dva treneta), čini jedinstvenim u našem lokalnom okruženju.


pozovite


Ostvarite bolje poslovne rezultate, podižući radni moral, motivisanost i produktivnost vaših zaposlenih, otvarajući im nove vidike, stimulišući ih novim idejama, znanjima i iskustvima.


zasto-poslovna-znanja

Zašto da nas angažujete?
 • Naš potpuni fokus je na unapređenje vašeg poslovanja i menadžmenta
  (ne radimo ono u čemu nismo najbolji)
 • Samo treneri i konsultanti navedeni u našoj ponudi rade sa vašim zaposlenima
  (ne rade početnici i pripravnici)
 • Primenjujemo sopstvenu metodologiju razvijenu u radu sa domaćim preduzećima
  (ne prepričavamo tuđu priču)
 • Ostvarili smo rezultate radeći sa najvećim i najboljim kompanijama u regionu
  (ne gubimo vreme vaših zaposlenih)

Korporativno upravljanje porodičnim kompanijama KAKO transformisati firmu?


Kontaktirajte: info@veza.biz, Pozovite: +381 63 60 80 26


Creativity and innovation to competitive advantage training businessknowledge.biz from Miodrag Kostic


Video sa javnog treninga "Japanski poslovni model za poslovanje u Srbiji" održanog u Privrednoj Komori Beograda 18 marta 2014 godine.

Kontaktirajte nas: info@poslovnaznanja.com Pozovite: +381 63 60 80 26


  Pratite nas na društvenim mrežama:

Visit Us On Twitter Visit Us On Facebook Visit Us On Linkedin Visit Us On GooglePlus Visit Us On Pinterest Visit Us On Youtube Visit Us On Flickr Check Our Feed